Is deze mail niet goed leesbaar? Surf dan naar de online versie.
 
 

RTC NIEUWSBRIEF > NIEUWSFLASH OKTOBER 2015

 
 
VCA
Nieuwe invulling VCA-B-attestering

De voorbije jaren nam RTC, op vraag van de Vlaamse Overheid, initiatief om leerlingen éénmalig het VCA-B-examen te laten afleggen. Het beleid hieromtrent is ondertussen gewijzigd.

Dankzij de ondersteuning door de RTC's en vzw RTC Netwerk konden leerlingen van bepaalde studierichtingen, in het kader van de voorbije beheersovereenkomsten tussen de RTC's en de Vlaamse regering, de voorbije schooljaren gratis de attestering Basisveiligheid VCA (VCA-B) behalen.

 

Nieuwe beheersovereenkomst 2015-2020

De VCA-basiscertificering wordt vanaf het schooljaar 2015-2016 niet langer in de beroepskwalificaties opgenomen onder de rubriek "Wettelijke Attesten". De VCA-B-examinering en -certificering wordt niet langer als project aangeboden en bekostigd binnen de RTC's.

 

Motivatie

Hoewel veiligheidsgedrag integraal deel moet uitmaken van alle arbeidsmarktgerichte opleidingen, is gebleken dat VCA-attestering niet het meest geschikte middel is om een correcte veiligheidsattitude bij leerlingen te ontwikkelen. Veiligheid op de werkvloer is vooral risicogebonden - en bijgevolg bedrijfsgebonden.

 

VCA vanaf schooljaar 2015-2016

Voor sommige studierichtingen blijkt het behalen van een VCA-B-attest tijdens de opleiding desalniettemin erg waardevol.

Daarom wordt in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen het departement Onderwijs en de Hout- en Bouwsector (d.d. 5/09/2015) een aparte regeling uitgewerkt voor de bouwscholen. Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid.

 

Het schrijven van minister Crevits betreffende de gewijzigde situatie attestering VCA-B kunt u hier nalezen. 

 
  
  RTC West-Vlaanderen
Streekhuis Z-M-WVl
Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90
info@rtcwestvlaanderen.be
www.rtcwestvlaanderen.be
Volg ons op facebook
 

Onze vorige nieuwsbrieven vindt u op onze website.
Stuur deze nieuwsbrief door naar uw collega’s. Via deze weg kan men zich ook inschrijven.
Wil je onze nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kan je je hier uitschrijven.

 

email-list